Acknowledgment

We are grateful to our supporters!
We extend our gratitude by listing their names below.


Miyoshi Asaoka

Yoshiro Banno

Rebecca Canchola

Yoko Chiba

Etsuko Chida

Satoshi Ezoe

Keiichi Fujimoto

Yukiko Fujita

Joanne Gucwa

Masahiko Hachiya

Masaki Hayashi

Shuichiro Hayashi

Hisashi Hieda

Masahiro Hirose

Hiroo Ide

Kazumi Iino

Hajime Inoue

Nobuyuki Ishida

Shigeru Ishige

the Jiai Foundation

Tsukasa Kaji

Shizuo Kawana

Tamami Kawasaki

Keiko Kihara

Makiko Kikuchi

Naoki Kondo

Chihaya Koriyama

Chihaya Kusayanagi

Munehito Machida

Etsuko Matsui

Shigeki, Mika Matsumura

Yushi Matsuyama

Meikensha Inc.

Tsuyoshi Morimoto

Koji Nabae

Yasuhide Nakamura

Yoshihisa Nakamura

Mutsuhiro Nakao

Arisa Nishida

Yuko Oguma

Hiroyuki Ohnishi

Mayumi Ohnishi

Agriculture, Forestry and Fisheries Bureau, Okinawa Prefecture

Ichiro Onitsuka

Ken Osaka

Osamu Oshiro

Yuji Otake

Vasilios Papapostolou

Isao Saito

Mio Sakuma

Tomeji Shimada

Kenji Shuto

Kanna Sugiura

Manabu Sumi

Kiroku Suzuki

Minoru Tabata

Yoshiko Tanaka

Michiko Tanioka

Yasuhara Tokuda

Tokyo Electric Power Company

Miori Tomisaka

Fujimi Uchiyama

Yoshio Uetsuka

Mitsuyoshi Urashima

Keiko Yamada

Tadashi Yokoyama

(Anonymous)(12)

(as of May 1 2009, alphabetical order of last name.)